?efpa?o | E-nova?oj | Aktuala temo | Socia Vivo | Ekonomio | Naturo kaj Mediprotekto | Kulturo,Scienco kaj Sporto | Voja?o tra ?inio
Dao De Jing de La?zi -- Mistero el la Misteroj
2012-08-20

 

de MAO ZIFU

 

 


 

    Pri Dao De Jing de La?zi, konas a? scias preska? ?iuj kleruloj en la tuta mondo, kaj priaj tradukoj, recenzoj, klarigoj, komentarioj ktp. en popularaj nacilingvoj eltroveblas en la elektronika interreto a? ?e paperaj bibliotekoj. Beda?rinde tamen, kiel ?ino, naski?inta kaj vivanta ?iam en ?inio, mi, netroklera kaj netromalsa?a, ne sciis kiel respondi esperante demandojn pri frazoj el Dao De Jing elmetitajn de hispana klerulo, kaj mi ne kapablis ju?i ?u ?ustaj a? trafaj estas tiuj ?apitroj el la germana versio esperantigitaj de klerulo en Germanio, kiuj aperis en lia blogo ?e Ipernitio (Ipernity).

 

    Ne nur mi, mi pensas, sed anka?... Nun mi ne plu povas trovi nenian lokon por ka?i min pro la honto; min savis s-ro Wang Chongfang, kiu esperantigis la libron Dao De Jing de La?zi kaj en la enkonduko li konsole rimarkigas: "Tute sen troigo oni povas diri, ke el ?iuj ?inaj klasika?oj Dao De Jing de La?zi estas la plej malfacile legebla, ?ar, unuflanke, ?i pritraktas tre profundajn ?lozo?ajn problemojn kaj, aliflanke, ?i estas skribita en stilo tre lakona kaj e? ambigua, kaj tial ?i de ?iam estas hermetika por ordinaraj legantoj kaj e? por nefakaj kleruloj, se ili ne konsultas fidindajn vortarojn kaj diversajn eldonojn de tiu ?i verko kun su??aj kompetentaj notoj kaj komentarioj." (p.56)

 

    Kia do estas la libro Dao De Jing de La?zi en la du lingvoj Esperanto kaj la ?ina far Wang Chongfang? Anta? ?io ni vidu la grandiozan liston entenatan en la enkonduko tuj post la anta?parolo:

 

    Kiu Estis La?zi, la A?toro de la Libro?

 

    La Ta?o — la Kerno de la Filozo?o de La?zi

 

    La Ta?o kiel la Origino de ?iuj Esta?oj en la Universo

 

    La ?efaj Ecoj de la Ta?o

 

    Kelkaj Aliaj Nomoj de la Ta?o

 

    La Virto — la Manifesti?o de la Ta?o en la Objektiva Mondo

 

    La "Senagado"

 

    La Dialektika Penso en Dao De Jing de La?zi

 

    La Ta?o kaj la Moderna Civilizacio

 

    La Vojo al la Eterneco

 

    La Fremdlingvaj Tradukoj de Dao De Jing de La?zi

 

    Pri Tiu ?i Traduko Esperanta

 

    Danke al tiu ?i enkonduko, ni legantoj ne nur povas detale kompreni La?zi-n kaj ties ismon kaj influon sed anka? bone scias kial kaj kiel legi la libron la? niaj sociaj roloj kaj propraj pla?oj. La tradukinto konsile indikas:

 

    La ?lozofoj rigardas la libron kiel ?lozo?an klasika?on, el kiu ili povas ?erpi sen?nan sa?econ.

 

    La registoj studas la libron el la angulo de la arto de regado kaj lernas el ?i la arton de la regado.

 

    La militistoj pensas, ke la unua parto de la libro estas teorie la ?eneraligo de primilitaj pensoj. La dua parto rekte pritraktas militajn strategion kaj taktikojn...

 

    La ta?isma religio, kiu estas indi?ena religio de ?inio, adoras La?zi, la a?toron de tiu ?i libro, kiel sian fondinton kaj rigardas la libron kiel sian fundamentan sanktan skribon...

 

    La praktikantoj de sanokonservado a? spirekzercado opinias, ke la libro pritraktas la manieron, kiel oni povas konservi sian sanon a? siajn vitalajn fortojn per evito de konflikto kun la ne?an?eblaj le?oj de la naturo a? per spirekzercoj.

 

    La ?inmedicinaj kuracistoj rigardas la teorion de La?zi pri la Ta?o kiel la ?efan teorian bazon de la tradicia ?ina medicino...

 

    Multaj beletristoj, precipe poetoj, ?erpis inspirojn el tiu ?i libro kaj verkis brilajn literaturajn verkojn...

 

    La ordinaruloj vidas kun granda admiro en la libro misterojn sur misteroj. (eltirita el p.1 - 2)

 

    Ni esperantistoj estas plej feli?aj, ?ar por faciligi al la legantoj la komprenon, la tradukinto s-ro Wang metis resumeton supre de la traduko de la teksto de ?iu ?apitro kaj multajn notojn pri malfacilaj komprena?oj, kaj malsupre de la teksto, post la notoj, li aldonis komenton de si mem verkitan al ?iu ?apitro. Tiu ?i traduko liveras al ni sufi?ajn materialojn kaj informojn por ke ni komprenu la sukon de Dao De Jing komplete kaj sendepende.

 

    Eble iuj ?uas: la traduko de Wang estas kredinda? Kiu, kio, kie kaj kia estas Wang Chongfang? Por ricevi solvojn, vizitu http://eo.wikipedia.org.nejsc.cn/wiki/Wang_Chongfang. Jen la ?efa informo:

 

    WANG Chongfang (1936 - ), estas ?ina emerita instruisto de la angla en la urbo Zhenjiang, provinco Jiangsu, Esperanto-tradukisto kaj la nuntempe plej grava ?ina Esperanto-vortaristo.

 

    Wang studis la ?inan lingvon en supera lernejo kaj fari?is anglalingva mezlerneja instruisto. Li krome lernis la rusan, francan kaj japanan lingvojn, kaj iomete scias la latinan.

 

    Kiel 17-jarulo Wang a?todidakte eklernis Esperanton meze de la 1950-aj jaroj kaj balda? komencis korespondadon kun eksterlandanoj. Liaj unuaj malgrandaj verketoj aperis en eksterlandaj gazetoj kaj kiel modelo lia poemo trovi?as en Parnasa Gvidlibro . Jam frue li notis "utilajn vortojn kaj vivajn, pitoreskajn esprimojn", renkontitajn dum sia abunda legado, sur privata sliparo kaj klasis kaj aran?is ilin la?orde kiel suplemento de Plena Vortaro de Esperanto poste de Plena Ilustrita Vortaro (PIV).

 

    En la 1980-jaroj Wang estis invitita partopreni en la kompilado kaj kontrolado de Esperanto-?ina Vortaro (E?V) sub la ?efkompilado de Zhang Hongfan, traduko de la vorto-trezoro de PIV al la ?ina, aperinta en 1987 (1035 p.).

 

    Samtempe li ekagis kiel tradukisto el la ?ina kaj angla al Esperanto: En 1989 aperis la biografio "Profilo de Zhou Enlai" (el la angla), en 1994 "?ina ceramiko" kaj en 1996 "Analektoj de Konfuceo" (amba? el la ?ina), krome la romano "Kamelo ?jangzi".

 

    De 1993 Wang kompilis la ?is nun plej ampleksan grandan vortaron ?ina-esperantan (G?EV), komence sur slipoj, poste per komputilo. ?i eldoni?is fine de 2007 de ?ina Esperanto-Eldonejo. Kun preska? 100.000 artikoloj sur 1246 pa?oj ?i estas unu el la plej grandaj vortaroj de la tipo etnolingvo-Esperanto iam ajn aperinta. (revizie citita el vikipedio)

 

    Lastatempe li finkompilis la grandan vortaron esperanta-?inan, kiu entenas ?iujn kapvortojn de NPIV, sendube estas anka? ?is nun plej ampleksa. ?i estos balda? eldonita de la Fremdlingva Eldonejo de ?inio.

 

    Probable liaj penado kaj fruktoj ankora? ne povas pruvi, ke la esperantigo de Dao De Jing estas norma kaj senprecedenca. La normecon kaj senprecedencecon ni ne povas pruvi filozofie a? matematike; sen lego kaj komparado, kia ajn pruvo estas nefidebla. Do ni legu la kernan parton de la unua ?apitro en Esperanto:

 

    La Ta?o esprimebla ne estas la Ta?o eterna;

 

    La nomo donebla ne estas la nomo adekvata.

 

    La neekzisto estas la origino de la ?ielo kaj la Tero;

 

    La ekzisto estas la Patrino de la miriadoj da esta?oj.

 

    Tial, la esenco de la Ta?o estas ?iam komprenebla per sia senformeco,

 

    Kaj la manifesti?oj de la Ta?o estas ?iam percepteblaj per sia formo.

 

    Tiuj ?i du havas la saman originon sed malsamajn nomojn.

 

    Ili amba? povas esti nomataj mistero,

 

    Mistero el la misteroj, la pordo de ?iuj mirinda?oj. (p. 61)

 

    Rigardu, ?iuj vortoj kaj frazoj estas facile kompreneblaj en leksiko kaj gramatiko. La lingvo de s-o Wang similas al tiu (?iam emfazita) de Claude Piron – trafa, konciza, norma sed nek banala nek precioza. ?u ?uste tiel, nur kiel en iuj alilingvaj tradukoj prezenti?as la teksto nuda sen resumeto, notoj kaj komento a? klarigo, la legantoj povas vere scii la signifon de ?iu frazo kaj de la tuta ?apitro? Kio estas Ta?o, neekzisto, ekzisto, pordo...? Kion La?zi celas per tiuj verseska?oj kaj kion el ili ni povas ?erpi? ?io klari?os kiam ni vidos la panoramon de la unua ?apitro en Esperanto sur p.61- 62. Jen la du pa?oj kopiitaj el la libro (mi esperas ke la kopirajto ne estos atencita – en kopio sed ne en teksto rekte citita, kaj ke tiamaniere la legantoj povos ricevi impreson vervan pri la traduko delikata ne nur en la enhavo sed anka? en la kompostado.) :

    
 

    Foliuminte plurajn versiojn en la angla, paperajn kaj elektronikajn, mi ne trovis kiu el ili superas la tradukon de s-ro Wang en la formo, strukturo, facileco de legado, ri?eco de la enhavo, sendependeco de la materialoj, ktp. kpt. ?u trovi?as pli bonaj versioj en aliaj lingvoj? La trovo estas ekspektinda. Por disvastigi la ?inan brilan kulturon, ni kaj certe s-ro Wang esperas ke multaj versioj defios kaj superos tiun de s-ro Wang.

 

    Aparte por tiuj kiuj scias la ?inan: en ?inlingvo, la kerna parto de ?iu ?apitro konsistas el du pecoj – la originalo kaj la traduko en la nuntempa hanlingvo. Tio faras tre oportune ke oni legu la tekston komparante la esperantan, la originalan kaj la nuntempan. Kompreneble neesperantistoj, sciantaj nur la ?inan, povas legi tiun ?i libron.

 

    Mi kredas ke la libro mem parolas pli la?te ol mia recenzo kaj la legantoj havas pli akrajn okulojn kaj bu?on.

 

    La libro kun 419 pa?oj kaj formato de 14 x 21cm mendeblas ?e la redakcio de El Popola ?inio:

 

    Telefono: +86-10-68996180; 68995930

 

    Retpo?to: elpc@vip.163.com

 

    Adr. El Popola ?inio, P. O. Kesto 77, CN-100037, Pekino, ?inio

 

    Prezo: € 38

 

    Afranko: Trione de la sumo

 

Redaktoro: Chen Ji

 

(C) China Internet Information Center (?ina Interreta Informa Centro)
Retpo?to: elpc@vip.163.com    Telefono: +86-10-68995930, 68327167    Adr.: P.O.Kesto 77, Beijing CN-100037, ?inio
北京赛车pk10官网 北京快乐8怎么开奖 北京快乐8彩经网 重庆时时彩计划 重庆时时彩计划 微信北京赛车平台
北京快乐8在线开奖直播 重庆时时彩群 福彩北京赛车官网 重庆时时彩网易 北京赛车技巧公式表 重庆时时彩开奖
重庆时时彩平台漏洞 重庆时时彩开奖试讲 盛世北京赛车pk10历史记录 重庆时时彩开奖42期 重庆时时彩计划 重庆时时彩走势图
重庆时时彩走势图怎么看 北京赛车pk10历史记录彩票控 重庆时时彩计划群 本地重庆时时彩直播 北京快乐8开奖视频直播 北京快乐8开奖结果总和
早点小吃店加盟 口口香早点加盟 加盟特色早点 早餐肠粉加盟 早点来加盟
爱心早餐加盟 陕西早点加盟 早餐亭加盟 快餐早餐加盟 加盟特色早点
中式早点快餐加盟 特色小吃早点加盟 早点加盟车 放心早点加盟 早餐类加盟
早餐包子店加盟 哪里有早点加盟 包子早点加盟 天津早点加盟车 天津早点加盟车
浙江快乐彩开奖走势图 体彩福建11选5开奖结果 河北排列七历史记录 11选5赚钱方法 河北十一选五开奖记录
华东15选5开奖号码浙江风采 彩票开奖河北十一选五 贵州快三走势 山东省老11选5 内蒙古11选5公式
江苏十一选五走势图 彩票11选5现场直播 甘肃11选五5月20日推荐 河南体彩481开奖直播 重庆时时彩开奖记录
曾道人一码中特救穷人 湖北工商信息公式 重庆时时彩输死多少人 江苏11选5开奖视频 山东11选5预测